refleksoloogia

Refleksoloogiat ja selle toimet on uuritud maailmas erinevatel viisidel. Taanis tegutseb tervishoiuministeeriumi all täiend- ja alternatiivsete teraapiate uurimisinstituut www.vifab.dk. Taani refleksoloogiline FDZ-ühing on kogunud ja kaardistanud hulgaliselt selle alal uurimusi www.fdz.dk. (REFLEXOLOGY RESEARCH IN EUROPE -A SURVEY 2000
Published by RiEN (Reflexology in Europe Network) and FDZ (Forenede Danske Zoneterepeuter/Danish Reflexologists association) Ditribution of the report FDZ. E-mail fdz@fdz.dk).
Soomes tehtud uurimus on Hanna Svennevigi psühholoogia alal kirjutatud väitekiri (Tampere Ülikool, psühholoogia osakond 2001) ”Hea enesetunde teraapiad”. Tulemused olid positiivsed.